Drives

Ổ đĩa

Bạn căn cứ vào hiệu quả kinh doanh của bạn và hiệu suất. Bạn biết rằng tội tất cả mọi thứ để làm cho bạn cạnh tranh hơn. Ổ đĩa của chúng tôi được thực hiện với tất cả điều này trong tâm trí, trao quyền cho năng suất và hiệu quả. Họ cung cấp sự linh hoạt để giúp bạn tối ưu hóa các quy trình và kiểm soát của bạn, và đáng tin cậy cho ít thời gian chết. Bạn cũng có được dịch vụ cao cấp và chuyên môn, bất cứ nơi nào trên thế giới.

Điểm nổi bật

ACS850 MH hình ảnh (1)

ACS850 – ổ đĩa máy móc

Ổ đĩa công nghiệp ACS880

Motion Control